Fundusze Unijne

Modernizacja stacji odwadniania i zagęszczania oraz rozbudowa układu napowietrzania bloku biologicznego

Logotypy Fundusze Europejskie oraz Unia Europejska

Oczyszczalnia ścieków

Umowę na prace przy modernizacji stacji odwadniania i zagęszczania oraz rozbudowę układu napowietrzania bloku biologicznego podpisano z firmą Envirotech Sp. z o.o. z Poznania. Wartość zadania wyniosła 7.120.000,00 zł netto.
Prace rozpoczęły się w sierpniu 2019 roku a zakończyły w listopadzie 2020r.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

do góry