Fundusze Unijne

Modernizacja części gazowo-energetycznej w Oczyszczalni Ścieków

Logotypy projektu

Prace przy modernizacji części gazowo-energetycznej wykonała firma Envirotech sp. z o.o. Wartość zadania wyniosła 10.689.500,00 zł netto. Zadanie realizowane było w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zadanie dofinansowano również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie zrealizowane zostało w 2013 roku.

Prace objęły:

  • modernizację zagęszczaczy grawitacyjnych
  • budowę zbiornika osadu zmieszanego zagęszczonego
  • wymianę istniejących wymenników ciepła
  • przebudowę węzła pompowni II stopnia
  • przebudowę pompowni CO i CT wraz z całym układem CO
  • nstalację dezintegracji osadu
  • przebudowę komór fermentacyjnych
  • instalację biogazu
  • instalację agregatów kogeneracyjnychl
  • instalację układu elektrycznego i AKPiA

W ramach zadania przeprowadzono między innymi modernizację instalacji biogazu oraz wprowadzono nowy proces tj. pozyskanie energii elektrycznej i cieplnej poprzez spalanie w agregatach kogeneracyjnych biogazu wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków. Bardzo istotnym elementem realizowanego zadania jest hermetyzacja otwartych obiektów stanowiących istotne źródło substancji złowonnych. Powietrze z tych obiektów ujmowane jest systemem wentylatorów i oczyszczane w biofiltrze.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Fundusze Unijne
pdf 2020-10-19 Projekt - ulotka
ilość pobrań: 459
Projekt - ulotka 0.91MB zobacz
do góry