Fundusze Unijne

Naprawa kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej miasta Legnicy

Logotypy Fundusze Europejskie oraz Unia Europejska

Umowę na prace przy naprawie kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej podpisano z firmą "Tech-Kan" Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji Adam Wojciechowski z Oławy.

Wartość zadania wyniosła 1.233.178,00 zł netto.Bezwykopowa naprawa kolektorów - mapa
Prace trwały od marca do maja 2019r.

Zadanie w części współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

do góry