Fundusze Unijne
Strona główna/Dla Klienta/Inwestycje/Fundusze unijne/Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji (..)

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica

Logo Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności, LPWiK oraz Unia Europejska

Podpisanie umowyLegnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. realizuje projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica nr POIS.01.01.00-00-046/13" w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu gospodarka wodno-ściekowa priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 59.482.255,25 zł brutto. Maksymalne dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 21.997.103,24 zł netto. Dofinansowano również (w formie pożyczki w kwocie 22.707.689,19 zł) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z siedzibą we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław.

Umowę na dofinansowanie podpisano 27 lutego 2014 roku.

W ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica" zrealizowano zadania:

 • Modernizacja części gazowo-energetycznej, w tym instalacji biogazu z wprowadzeniem kogeneracji, modernizacji układu nadawy i odbioru osadu w oczyszczalni ścieków w Legnicy
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej
 • Budowa suszarni osadów ściekowych
 • Modernizacja Zakładu Produkcji Wody, w tym - Zmiana napowietrzania (aeratory) - Modernizacja filtrów podwójna filtracja, Lampa UV oraz zasilanie energetyczne wraz ze sterowaniem

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica"

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest:

Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Aglomeracji Legnica poprzez wzrost wyposażenia miasta Legnica w system kanalizacji sanitarnej, modernizację Oczyszczalni Ścieków w Legnicy oraz przebudowę Zakładu Produkcji Wody.

Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych podzielonych według obszarów, których dotyczą:

 • obszar środowiskowy
  • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych
  • w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym
  • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG
  • dostosowanie parametrów jakościowych osadów ściekowych na potrzeby spalania ich w cementowni
 • obszar społeczno – gospodarczy
  • wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Legnicy
  • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Legnicy
  • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji
  • zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.

Realizacja inwestycji będzie również pozytywna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Legnicy i związanego
z tym rozwoju rynku pracy. Korzystny czynnik związany z lokalizacją terenów inwestycyjnych zostanie podparty odpowiednimi warunkami infrastruktury technicznej (infrastruktura wodno – kanalizacyjna) by rozwój gospodarczy stał się faktycznym, ugruntowanym i długoterminowym kierunkiem wzrostu miasta Legnica.
Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy oraz zapewnienie ludności wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej całej aglomeracji. Walory przyrody (czysta woda w zbiornikach wodnych, rzekach
i potokach, zachowanie bioróżnorodności flory i fauny, pozytywne zjawiska estetyczne) oraz możliwość zapewnienia turystom wysokich standardów bytowych wpłyną na wzrost popytu turystycznego na usługi świadczone na terenie aglomeracji. Tym samym zwiększy się motywacja miejscowej ludności do zakładania własnej działalności turystycznej i około turystycznej, co przyczyni się do dynamizacji rozwoju gospodarczego regionu.
Odpowiednie warunki techniczne pozwolą również na dostosowanie warunków funkcjonowania potencjalnych przedsiębiorstw do wymogów sanitarnych nakładanych przez państwo i Unię Europejską.

Przyśpieszenie rzeczowej realizacji inwestycji poprzez pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zapobiegać będzie potencjalnemu zahamowaniu procesu kanalizowania aglomeracji, co miało by miejsce w przypadku polegania wyłącznie na środkach własnych gmin wchodzących w skład aglomeracji.

ZAKOŃCZENIE

17 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji realizowanych w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica". Informacja o otwarciu wraz ze zdjęciami poniżej:

Otwarcie inwestycji zrealizowanych z dofinansowaniem UE

  W dniu 17 listopada 2015r. w legnickim Letia Business Center odbyła się uroczystość z okazji zakończenia przez LPWiK S.A. realizacji inwestycji w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Legnica”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. W uroczystości udział wzięli: Prezydent Miasta Legnicy - Tadeusz Krzakowski, Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. - Jadwiga Zienkiewicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Aleksander Marek Skorupa. Zaproszonymi gośćmi byli również włodarze gmin sąsiadujących z Legnicą współpracujących z LPWiK S.A., przedstawiciele legnickich i dolnośląskich instytucji państwowych i samorządowych, a także wykonawcy zadań zrealizowanych w ramach Projektu.

 Logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

WAŻNE LINKI:

MEDIA O PROJEKCIE "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica":

17.05.2016 - "Udane Dni Otwarte w LPWiK S.A." (e-legnickie.pl)
28.04.2016 - "Poznaj Zakład Produkcji Wody w Legnicy" (dniotwarte.eu)
25.11.2015 - "W Legnicy zakończono duży projekt wodno-ściekowy" (teraz-srodowisko.pl)
19.11.2015 - "LPWiK zakończyło realizację znaczących inwestycji" (kierunekwodkan.pl)
17.11.2015 - "Legnica: Inwestycje legnickich wodociągów" (samorzad.pap.pl)
17.11.2015 - "Legnica: Finał modernizacji zakładu produkcji wody" (Polskie Radio Wrocław)
17.11.2015 - "Wielkie inwestycje legnickich wodociągów" (legnica.eu)
17.11.2015 - "LPWiK zakończyło realizację znaczących inwestycji (FOTO)" (e-legnickie.pl)
17.11.2015 - "Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w Legnicy (ZDJĘCIA)" (naszemiasto.pl)
20.07.2015 - "Opis projektu" (mapadotacji.gov.pl)
10.03.2015 - "Wodociągi z inwestycjami z UE" (e-legnickie.pl)
20.11.2014 - "LPWiK S.A. realizuje unijny projekt" (e-legnickie.pl)
14.10.2014 - "LPWiK buduje sieci wodne i kanalizacyjne z dofinansowaniem unijnym" (naszemiasto.pl)
13.10.2014 - "LPWiK buduje sieci wodne i kanalizacyjne z dofinansowaniem unijnym" (legnica.eu)
16.06.2014 - "Zmodernizują Zakład Produkcji Wody za 25 mln zł!" (e-legnickie.pl)
13.06.2014 - "Milionowa inwestycja w legnickich wodociągach" (lca.pl)
13.06.2014 - "LPWiK zmodernizuje Zakład Produkcji Wody za 25 mln zł" (legnica.eu)
28.04.2014 - "Inwestycja LPWiK za 17 mln zł" (e-legnickie.pl)
28.04.2014 - "LPWiK inwestuje w suszarnię osadów" (naszemiasto.pl)
28.04.2014 - "Legnica będzie miała swoją suszarnię ścieków" (lca.pl)
25.04.2014 - "W maju LPWiK rozpoczyna budowę suszarni osadów ściekowych w Legnicy" (legnica.eu)
04.04.2014 - "Koniec z szambami. Rusza budowa kanalizacji" (lca.pl)
02.04.2014 - "Wybudują 4 kilometry nowej kanalizacji" (e-legnickie.pl)
02.03.2014 - "Będą robili cement ze ścieków" (Polskie Radio Wrocław)
01.03.2014 - "Wodociągi opływają w kasę!" (Radio Plus Legnica)
28.02.2014 - "Rekordowa dotacja dla wodociągów" (miedziowe.pl)
28.02.2014 - "23 mln zł dla LPWiK" (e-legnickie.pl)
28.02.2014 - "Kolejne inwestycje za środki unijne" (legnica.eu)
27.02.2014 - "LPWiK podpisało rekordową umowę na unijne miliony" (lca.pl)
27.02.2014 - "LPWIK Legnica: Podpisali umowę na 23 mln zł" (naszemiasto.pl)
27.02.2014 - "57 mln zł na remont kanalizacji w Legnicy" (onet.pl)
27.02.2014 - "Milionowe inwestycje w wodę" (TV Dami Legnica)
27.02.2014 - "Inwestycje w Legnicy" (TVP Wrocław)
02.01.2014 - "23 mln zł unijnych pieniędzy dla LPWiK" (e-legnickie.pl)

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Fundusze Unijne
pdf 2020-10-19 Dofinansowanie projektu
ilość pobrań: 1013
Dofinansowanie projektu 4.33MB zobacz
pdf 2020-10-19 Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej
ilość pobrań: 816
Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej 1.82MB zobacz
pdf 2020-10-19 Podpisanie umowy na budowę suszarni osadów ściekowych
ilość pobrań: 981
Podpisanie umowy na budowę suszarni osadów ściekowych 0.9MB zobacz
pdf 2020-10-19 LPWiK S.A. z nowymi inwestycjami
ilość pobrań: 775
LPWiK S.A. z nowymi inwestycjami 0.94MB zobacz
do góry