Fundusze Unijne

Rozbudowa systemu GIS o dostęp mobilny

Logotypy Fundusze Europejskie oraz Unia Europejska

Podpisanie umowy GIS

Umowę na prace przy rozbudowie systemu GIS podpisano z firmą KartGIS Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość zadania wyniosła 352.000,00 zł netto.
Prace ruszyły w maju 2018 roku a zakończyły w grudniu 2018 roku.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Głównym celem wdrożenia systemu GIS jest poprawa jakości zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną oraz świadczonych usług przez LPWiK SA w Legnicy.

W galerii zdjęć znajdują się przykładowe elementy systemu.

Rozbudowa systemu GIS o dostęp mobilny

Dane generowane przez system GIS

do góry