Fundusze Unijne
Strona główna/Dla Klienta/Pij naszą wodę

Pij naszą wodę

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w roku 2015 rozpoczęło kampanię promującą picie wody prosto z kranu, inicjatywę propagującą zdrowy styl życia i rozsądne gospodarowanie surowcami. Celem prowadzonej akcji jest uświadomienie mieszkańcom Legnicy, że woda z kranu jest nie tylko czysta i bezpieczna dla zdrowia, ale także dużo tańsza niż woda butelkowana.

W ramach akcji Spółka uruchomiła tzw. poidełka w budynkach LPWiK S.A. oraz szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej w mieście. Dzięki swojej specjalnej konstrukcji poidełka umożliwiają picie wody prosto z kranu, bez używania np. plastikowych kubków. Tego typu urządzenia są już od wielu lat powszechnie stosowane w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej.

Poidełko umożliwiające picie wody prosto z kranuNa dziś Spółka zamontowała łącznie 26 sztuk poidełek, m. in. w:

 • Centrum Medycznym w Legnicy Sp. z o.o.,
 • Szkole Podstawowej nr 19 w Legnicy,
 • Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Brzechwy w Legnicy,
 • Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy,
 • Szkole Podstawowej w Bartoszowie,
 • Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy,
 • Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy,
 • Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy,
 • Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy,
 • Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy,
 • Szkole Podstawowej nr 2 w Legnicy,
 • Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy,
 • Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy,
 • II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Legnicy,
 • Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”,
 • Zespole Szkół w Legnickim Polu,
 • Szkole Podstawowej w Mikołajowicach,
 • Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy,
 • Szkole Podstawowej nr 16 w Legnicy.

Przez ubiegłe lata jakość wody płynącej w legnickiej sieci wodociągowej ulegała ciągłej systematycznej poprawie. Dzięki wielu inwestycjom w modernizację procesów uzdatniania w Zakładzie Produkcji Wody, przeprowadzanym również z udziałem środków pochodzących z UE, woda spełnia rygorystyczne wymogi jakie nakładają przepisy prawa polskiego i unijnego w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdzają regularne badania prowadzane przez laboratorium przedsiębiorstwa oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.

Legnicka „kranówka” spełniająca wszystkie wymogi sanitarne i nadająca się do picia prosto z kranuLegnicka „kranówka” spełnia wszystkie wymogi sanitarne i nadaje się do picia prosto z kranu, bez przegotowania. Gotowanie wody powoduje co prawda jej zmiękczenie, ale odbywa się to kosztem utraty cennych minerałów (głównie magnezu i wapnia), które osadzają się w czajniku w postaci tak zwanego kamienia.

Należy również pamiętać, że jakość wody z kranu zależy także od nas samych. Zły stan instalacji wewnętrznej w budynkach, za którą LPWiK S.A. nie odpowiada, może wpłynąć na obniżenie jej jakości. Aby tego uniknąć właściciele/ administratorzy nieruchomości powinni dokonywać regularnych przeglądów i napraw swoich instalacji, dzięki czemu jakość wody w kranach będzie dokładnie taka sama jak w sieci wodociągowej.

Montaż „poidełek” to nie jedyna forma promocji picia wody prosto z kranu. Od pewnego czasu, na różnego typu wydarzeniach odbywających się na terenie miasta, można zauważyć saturator legnickich wodociągów. Każdy zainteresowany, podczas trwania imprezy, może z niego skorzystać i napić się schłodzonej wody, prosto z sieci wodociągowej.

Dotychczas wody z naszego saturatora można było spróbować m.in. w czasie Dni Otwartych LPWiK S.A., na miejskich obchodach Dnia Dziecka, w czasie koncertu na skwerze Powstańców Wielkopolskich oraz podczas "Śniadania na trawie" w parku.

Pracownicy Spółki obsługują saturator

,

do góry