Fundusze Unijne
Strona główna/Kontakt/Informacja dla osób uprawnionych

Informacja dla osób uprawnionych

LPWiK S.A. uprzejmie informuje, że w przedsiębiorstwie wdrożono procedurę postępowania przy obsłudze Klientów niepełnosprawnych.

Zachęcamy do korzystania ze środków wspierających komunikowanie się, w szczególności:

LPWIK S.A. informuje, że osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z jednostką.
Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w LPWiK S.A. z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać informacje:

Zgłoszenie proszę :

 • wysłać na adres e-mail:  
  lub
 • wysłać na adres spółki (liczy się data dostarczenia korespondencji)
  Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
  ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica
  lub
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu +48 76 85 54 800
do góry