Fundusze Unijne

Modernizacja ujęcia wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania wody

Logotypy Fundusze Europejskie oraz Unia Europejska

Podpisanie umowy Envirotech

Umowę na prace przy modernizacji ujęcia wody podpisano z firmą Envirotech Sp. z o.o. z Poznania. Wartość zadania wyniosła 1.967.000,00 zł netto.
Prace trwały od września 2018r. do czerwca 2019 roku

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Firma Envirotech Sp. z o.o. ma zadanie opracowanie projektu a także modernizację ujęcia wody.

Modernizacja ujęcia wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania wody

Zmodernizowane obiekty na ujęciu wody

do góry