Fundusze Unijne

Inżynier Kontraktu

Logotypy Fundusze Europejskie oraz Unia Europejska

Inżynier Kontraktu pełni funkcję na inwestycji w latach 2017-2021. Umowę podpisano z firmą Biuro Inwestorskie Janusza Rybka z Wrocławia, która wygrała przetarg.

Umowa podpisana została na kwotę 159.464,00 zł netto.Umowa - inżynier kontraktu 1

Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap III". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa - inżynier kontraktu 2

Dane kontaktowe wykonawcy: ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław. Adres e-mail:

do góry