Fundusze Unijne
Strona główna/Dla Klienta/Inwestycje/Fundusze unijne/Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji (..)

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap III

Logotypy Fundusze Europejskie oraz Unia Europejska

Umowa NFOS

Dnia 4 grudnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zbigniew Mróz, podpisali umowę o dofinansowanie projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap III". To już czwarty projekt Spółki, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. LPWiK S.A. na realizację ośmiu zadań otrzyma dofinansowanie na poziomie 8.518.557,17 zł, natomiast przewidywany koszt inwestycji to 16.614.987,92 zł brutto. Projekt otrzymał również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 3.500.000,00 zł.

Dotychczas spółka podpisała umowy na łączną kwotę ponad 106 mln zł, z czego dotacja unijna wynosi blisko 46 mln zł.

W ramach nowego projektu na terenie oczyszczalni ścieków zmodernizowane zostaną: stacja odwadniania i zagęszczania osadu oraz układ napowietrzania bloku biologicznego. Natomiast na terenie Zakładu Produkcji Wody modernizacji będzie poddane ujęcie wody. Spółka zrealizuje także szereg inwestycji związanych z siecią kanalizacyjną na terenie Legnicy. Ponadto, dzięki funduszom unijnym, zakupiono pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanalizacji. LPWiK S.A. idąc z duchem czasu, rozbuduje także system GIS (system informacji geograficznej) o dostęp mobilny, który możliwi służbom prowadzącym eksploatację sieci wod. - kan., pracę z programem również w terenie.

Spółka w ostatnich latach dzięki inwestycjom dofinansowanym z Unii Europejskiej m.in. zmodernizowała Zakład Produkcji Wody, unowocześniła oczyszczalnię ścieków oraz wybudowała 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej uzbrajając tym samym kolejne tereny pod budownictwo mieszkaniowe i przemysł.

Celem projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej jest poprawa jakości życia legniczan oraz ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego.

MEDIA O PROJEKCIE

06.12.2017 - "Milionowe inwestycje legnickich wodociągów" (24legnica.pl)
06.12.2017 - "7 mln na inwestycje wodociągów" (regionfan.pl)
06.12.2017 - "Legnica. Podpisali umowę na 7 milionów złotych" (legnica.naszemiasto.pl)
06.12.2017 - "Wodociągi dostaną blisko 7 mln zł na inwestycje" (lca.pl)
06.12.2017 - "LPWiK z rozmachem pozyskuje unijne pieniądze" (e-legnickie.pl)
06.12.2017 - "Kolejne inwestycje legnickich wodociągów" (legnica.eu)

Logo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

do góry