Fundusze Unijne
Strona główna/Dla Klienta/Inwestycje/Fundusze unijne/Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji (..)

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap II - dokumentacja

Logotypy projektu

Umowy WFOSLegnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. otrzymało dotację w kwocie 231 304,89 zł na opracowanie dokumentacji w projekcie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap II". Potwierdzenie otrzymania unijnej dotacji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przekazał we Wrocławiu prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 12 beneficjentów z Dolnego Śląska, w tym dyrektor ds. eksploatacyjno-technicznych w LPWiK S.A. Marek Dziopa.

Projekt obejmuje:

 • Dokumentację projektową na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej
 • Dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej Dn125 PE wraz z uzbrojeniem od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej w Legnicy
 • Dokumentację projektową na budowę sieci wody i kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Rzeczypospolitej w Legnicy
 • Opracowanie studium wykonalności dla wnioskowanych zadań
 • Dokumentację dotyczącą aktualizacji granic Aglomeracji Legnica

 Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

WFOŚiGW - www.wfosigw.wroclaw.pl

2 umowa o dofinansowanie9 października 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zbigniew Mróz podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap II - opracowanie dokumentacji". Planowany koszt realizacji projektu wynosi 330.364,78 zł a maksymalna kwota dofinansowania to 231.304,89 zł. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Realizację projektu przewiduje się do 30.09.2015 roku.

REALIZACJA

 • Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej Dn 125PE wraz z uzbrojeniem od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej w Legnicy:
  W dniu 26.11.2013r. podpisana została umowa między Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. a Biurem Projektowym SYNTECH Synowiec i Juda Sp.j. na prace projektowe o nazwie "Wykonanie projektów technicznych na budowę sieci wodociągowej DN 125 z rur PE wraz z uzbrojeniem długości około 700,00 m od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej w Legnicy".
  Do przetargu przystąpiło pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp.j., 58-500 Jelenia Góra. Oferta wyniosła 22.800,00 zł netto. Zadanie zostało zrealizowane.
 • Dokumentacja dotycząca aktualizacji granic aglomeracji Legnica:
  W dniu 4.06.2014r. podpisana została umowa między Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. a firmą Adam Czekański BIO-SAN na dokumentację projektową dotyczącą aktualizacji granic Aglomeracji Legnica.
  Do przetargu przystąpiły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Adam Czekański BIO-SAN, 38-500 Sanok. Oferta wyniosła 18.900,00 zł netto. Zadanie zostało zrealizowane.
 • Dokumentacja projektowa na modernizację Oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej: 
  W dniu 28.11.2013r. podpisana została umowa pomiędzy Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. a konsorcjum firm ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. / ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska S.C. A. Baczmański, B. Baczmańska na wykonanie prac projektowych "Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej".
  Do przetargu przystąpiło sześć firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm ESKO-CONSULTING Sp. z o.o., 53-111 Wrocław oraz ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska S.C. A. Baczmański, B. Baczmańska, 65-454 Zielona Góra. Oferta wyniosła 178.000,00 zł netto. Zadanie zostało zrealizowane.
 • Dokumentacja projektowa na budowę sieci wody i kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Rzeczypospolitej w Legnicy:
  W dniu 30.06.2014r. podpisana została umowa pomiędzy Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. a firmą Ewa Borecka Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych "INSTALPROJEKT" na prace projektowe: "Dokumentacja projektowa na budowę sieci wody i kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Rzeczypospolitej w Legnicy".
  Do przetargu przystąpiło pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Ewa Borecka Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych "INSTALPROJEKT", 59-220 Legnica. Oferta wyniosła 38.700,00 zł netto. Zadanie zostało zrealizowane.
 • Opracowanie studium wykonalności dla wnioskowanych zadań: 
  W dniu 30.03.2015r. podpisana została umowa pomiędzy Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. a firmą Progress Consulting Sp. z o.o. na "Opracowanie studium wykonalności dla wnioskowanych zadań". Do przetargu przystąpiło dziewięć firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Progress Consulting Sp. z o.o., 53-508 Wrocław. Oferta wyniosła 19.900,00 zł netto. Zadanie zostało zrealizowane.
do góry