Fundusze Unijne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Masarskiej do kolektora K-1 w ul. Ścinawskiej

Logotypy Fundusze Europejskie oraz Unia Europejska

Umowę na prace budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Masarskiej do kolektora K-1 w ul. Ścinawskiej" podpisano z firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o. z Jawora.

Wartość zadania wynosi 730.576,90 zł netto. Zadanie zakończono 30.06.2017r.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Powstał układ, który pozwala na odprowadzenie ścieków z pompowni przez istniejący kolektor zlokalizowany w ul. Masarskiej i nowy odcinek sieci do kolektora K1 w ul. Ścinawskiej. Ścinawska Masarska
Zestawienie parametrów sieci:

  • Sieć kanalizacji sanitarnej Dn 800 – długość sieci L= 168,4 mb;
  • Sieć kanalizacji sanitarnej Dn 500 – długość sieci L= 15,6 mb;
  • Studnie rewizyjne technologicznie dostosowane do typu wybranych rur – 3 kpl.
  • Komora połączeniowa betonowa monolityczna wg wykonania indywidualanego – pkl. 1.
do góry