Fundusze Unijne

"Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. W.Polskiego do al.Rzeczyposp. z bud. mostu na rzece Kaczawie" w zakr. przeb. sieci wod.

Logo Fundusze Europejskie i Unia Europejska

zbiorcza droga południowaUmowę na prace w zakresie przebudowy sieci wodociągowej przy zadaniu "Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie podpisano z Liderem konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A. oraz Partnererem - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.

Wartość zadania wyniosła 1.656.000,00 zł netto. Prace wchodzące w zakres LPWiK na Zbiorczej Drodze Południowej zostały zakończone. W ramach zadania przebudowano sieć wodociągową o długości 606,40 m.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. LPWiK S.A. pozyskało na projekt również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Współfinansowanie inwestycji pn. "Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie" w zakresie przebudowy sieci wodociągowej

Budowa zbiorczej drogi południowej w Legnicy

do góry