Fundusze Unijne

Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej w Legnicy

Logo Fundusze Europejskie i Unia Europejska

Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem - podpisanie umowyUmowę na prace "Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej w Legnicy" podpisano z firmą Zakład Robót Instalacyjnych Instalbud Sp. J. J. Pankiewicz, L. Lewicki z Legnicy.

Wartość zadania wyniosła 182.587,66 zł netto. Prace ruszyły w kwietniu a zakończyły się w sierpniu 2017 roku.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. LPWiK S.A. pozyskało na projekt również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach prac wykonano:

  • wodociąg z rur ø125 PE, długość wodociągu: 665 m oraz ø90 PE - 7m
  • wykonanie przewiertu na odcinku przebiegającym przez koryto rzeki Kaczawy, polder zalewowy oraz wał przeciwpowodziowy
  • prostopadłe przekroczenia jezdni ulic Pątnowskiej oraz Szczytnickiej projektuje się metodą bezwykopową
  • odtworzenie konstrukcji pobocza oraz jezdni ulic Pątnowskiej i Szczytnickiej na kolidujących odcinkach robót wykonywanych metodą wykopu otwartego

Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej w Legnicy

Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej w Legnicy

do góry