Fundusze Unijne

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej

Logo Fundusze Europejskie i Unia Europejska

Podpisanie umowyUmowę na zadanie "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej" podpisano z firmą Envirotech sp. z o.o. z Poznania.

Wartość zadania wynosi 16.688.737,68 zł netto. Prace rozpoczęły się w IV kwartale 2017 roku, a zakończyły w listopadzie 2019 roku.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. LPWiK S.A. pozyskało na projekt również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach inwestycji zrealizowano

budowę:

 • punktu przyjmowania wozów specjalistycznych i separacji piasku, w skład którego wchodzą : hala separatora z płuczką piasku, komora żelbetowa z urządzeniami do ewakuacji i podczyszczania osadów dowożonych, stanowiska do mycia pojazdów specjalistycznych, separator substancji ropopochodnych
 • dwóch biofiltrów
 • pompowni flotatu z osadników wstępnych
 • rurociągów technologicznych i miedzyobiektowych oraz sieci kablowych energetycznych, sterowniczych, sygnalizacyjnych itp.

przebudowę:

 • istniejących obiektów technologicznych ( konstrukcja, hermetyzacja, zmiana funkcji) tj:
  • studni rozdziału,
  • budynku krat i pompowni
  • piaskownika podłużnego
  • osadnika wstępnego nr 1 i nr 2 (dostosowanie do pełnienia również funkcji zbiornika retencyjnego
  • komory rozdziału wraz z kanałami dopływowymi i odpływowymi
  • kompresowni i wentylatorni
 • istniejącego kanału odpływowego i dopływowego do osadnika nr 1
 • przebudowę osadnika wtórnego
 • istniejących podjazdów, ciągów pieszych, sieci kolidujących z nowoprojektowana infrastrukturą.

W ramach robót związanych z przebudową istniejących obiektów przewiduje się wymianę starych, zużytych technicznie urządzeń technologicznych jak: agregaty pompowe, zastawki, zgarniacze, na nowe o wyższej sprawności z parametrami dostosowanymi do nowych rozwiązań.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej

Modernizacja części ściekowej oczyszczalni ścieków w Legnicy

do góry