Fundusze Unijne

Dział Handlowy

Dział Handlowy jest komórką organizacyjną w LPWiK S.A. odpowiedzialną głównie za zawieranie umów i prawidłowe rozliczanie należności za pobraną wodę, odprowadzanie ścieków i innych świadczonych przez przedsiębiorstwo usług.
W Dziale Handlowym zawierane są umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków ze wszystkimi grupami odbiorców, którymi są przede wszystkim:

  • właściciele domków jednorodzinnych
  • spółdzielnie mieszkaniowe
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
  • zakłady przemysłowe
  • zakłady usługowe i handlowe

Dodatkowo Dział prowadzi gospodarkę wodnymi urządzeniami pomiarowymi, w tym zakresie wykonuje n/w czynności:

  • naprawa uszkodzonych i niesprawnych wodomierzy
  • demontaż i instalacja wodomierzy u odbiorców wody
  • legalizacja wodomierzy
do góry