Fundusze Unijne
Strona główna/O nas/Dane Spółki

Dane Spółki

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica
tel.: +48 76 85 54 700
NIP: 691-000-72-32,
REGON: 390038180
KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, NR KRS 0000064169
Kapitał Zakładowy (wpłacony) 75 495 300 ZŁ

KONTO:
BANK PEKAO S.A. NR 67124068141111000049374658

do góry