Fundusze Unijne
Strona główna/O nas/Polityka jakości

Polityka jakości

Podstawą działalności i misją przedsiębiorstwa jest prowadzenie usług w zakresie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. W dążeniu do osiągania zysków nie zapominamy o interesach i potrzebach odbiorców, mając na względzie aspekt społeczny prowadzonej działalności.

LPWiK S.A. jest przedsiębiorstwem solidnym, przyjaznym dla Klienta, które stale podnosi jakość prowadzonych przez siebie usług.

POLITYKĄ JAKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA jest prowadzenie działalności na poziomie gwarantującym spełnienie oczekiwań i wymagań naszych Klientów, a przez to utrzymanie opinii wiarygodnego, godnego zaufania partnera.

Dla realizacji powyższej polityki stawiamy sobie i realizujemy następujące cele jakościowe:

  • stałe utrzymywanie standardów jakościowych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków na poziomie przewidzianym w tym zakresie przepisami prawa,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości jakościowej pracowników,
  • włączenie w funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością wszystkich pracowników przedsiębiorstwa,
  • zaopatrywanie się w materiały do produkcji u kwalifikowanych, godnych zaufania dostawców.

Kierownictwo Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. przyjmuje w imieniu wszystkich pracowników odpowiedzialność za realizację niniejszej Polityki Jakości a także zapewnia że jest ona wdrożona i utrzymywana w całym przedsiębiorstwie oraz powszechnie dostępna.

Legnica, styczeń 2010 r.
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
Zbigniew Mróz

do góry