Fundusze Unijne
Strona główna/O nas/Główne komórki organizacyjne/Zakład Eksploatacji Sieci Wodno – Kanalizacyjnej

Zakład Eksploatacji Sieci Wodno – Kanalizacyjnej

LPWiK S.A. prowadzi eksploatację, konserwację i diagnostykę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej. Pod swym nadzorem ma 315 km sieci wodociągowej oraz 269 km sieci kanalizacyjnej, w tym 106 km kanalizacji ogólnospławnej. Działalność w tym zakresie przedsiębiorstwo realizuje poprzez:

  • prowadzenie eksploatacji sieci wodociągowej wraz z jej uzbrojeniem w sposób zapewniający jej sprawność i optymalne dostarczanie wody do odbiorców,
  • prowadzenie eksploatacji urządzeń sieci kanalizacyjnej w sposób zapewniający należyty odbiór ścieków i wód opadowych, w tym monitorowanie sieci kanalizacyjnej kamerą Triton i minikamerą BCS oraz czyszczenie kanalizacji za pomocą specjalistycznego samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej z układem odzysku wody firmy ASSMANN,
  • kontrolę szczelności sieci wodociągowej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu do diagnostyki sieci (koleratora, lokalizatora i trasera sieci) w celu niezwłocznego usuwania wykrytych nieszczelności,
  • wykonywanie przyłączy wodociągowych metodą wykopową i bezwykopową z użyciem specjalistycznego urządzenia do drążenia otworów, tzw. Kreta,
  • wykrywanie nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem aparatu „Zadyma”,
  • prowadzenie eksploatacji zasuw i hydroforni,
  • kontrolę i bieżące uzupełnienie oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowej oraz nanoszenie stwierdzonych nieprawidłowości i zmian do rejestrów i dokumentacji,
  • dokonywanie uzgodnień projektowych.

Ponadto pracownicy zakładu eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej pełnią dyżury w ramach pogotowia wodociągowego, aby w razie konieczności natychmiast przystąpić do usuwania awarii sieci wod.-kan. Wysokie kwalifikacje oraz posiadany przez przedsiębiorstwo sprzęt techniczny, pozwalają na szybkie i rzetelne usunięcie wszelkich awarii sieci.

Więcej informacji na temat usług świadczonych przez Zakład Eksploatacji Sieci Wod. – Kan. zamieszczono w zakładce Usługi.

 Zakład Eksploatacji Sieci Wodno-Kanalizacyjnej

 

do góry