Fundusze Unijne

Zakład Produkcji Wody

Zakład Produkcji Wody powstał w latach 80 - tych jako cześć systemu wodociągowego "Wielka Woda", który był ważnym elementem budowy Legnickiego-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. W trakcie jego realizacji porządkowana była gospodarka ściekowa zlewni rzeki Kaczawy na obszarze 320 km2 i Nysy Szalonej na obszarze 382 km2. Wybudowany na Przybkowie (dzielnica Legnicy) Zakład Produkcji Wody posiada obecnie zredukowaną zdolność produkcyjną na poziomie 40 tys. m3/d. W ostatnich latach zapotrzebowanie na wodę kształtuje się w granicach 17 - 18 tys.m3/d.

 

Schemat - Zakład Produkcji Wody

Układ technologiczny urządzeń wodociągowych bazuje na ujęciu wód infiltracyjnych, zasilanych wodami powierzchniowymi z rzeki Kaczawy. Woda jest wstępnie oczyszczana na kratach, sitach samospłukujących się oraz stawie biologicznym, gdzie następuje kolmotacja w roślinach i dnie. Woda doprowadzana jest do stawów infiltracyjnych o powierzchni 24 ha i głębokości 3 m posadowionych na gruntach żwirowych. Technologia uzdatniania przez infiltrację jest unikatowa w Polsce.

W procesie tym likwidowane są zawiesiny, związki refrakcyjne, mikrozanieczyszczenia i metale ciężkie. Zachodzi też mineralizacja związków organicznych. Woda wzbogaca się w sód, potas, magnez, nabiera cech wody podziemnej.Układy infiltracji wody

W obiektach technologicznych Zakładu Produkcji Wody zmodernizowanego w 2015r., następuje odgazowanie z agresywnego dwutlenku węgla, natlenianie i dwustopniowa filtracja na naturalnych filtrach piaskowych, gdzie na pierwszym stopniu filtracji następuje usunięcie żelaza a na drugim stopniu usunięcie manganu. Na rurociągu przesyłowym po drugim stopniu filtracji zainstalowano lampę UV, za pomocą której następuje wstępna dezynfekcja wody promieniami ultrafioletowymi. Ponadto w ramach unowocześnienia zakładu zmodernizowano również system automatyki, sterowania, zasilania i monitoringu on-line.

O dobrym stanie jakościowym wody świadczy m.in. opinia profesora A. Kowala z Politechniki Wrocławskiej w której czytamy: "Układ infiltracji w Legnicy jest bardzo sprawny w przemianie wody powierzchniowej na wodę o charakterze wody podziemnej (…).W wyniku oczyszczania wody w istniejącym układzie uzyskano wodę o bardzo wysokiej jakości. (…) Do istotnych zalet wody wodociągowej w Legnicy należy zaliczyć fakt, iż jest ona nieagresywna. O jakości wody infiltracyjnej świadczy również niskie stężenie związków organicznych określone przez utlenialność, która wynosiła od 1,0 do 3,0 mg O2/1. Utlenialność do 3 mg O2/1 jest charakterystyczna dla wód podziemnych nie narażonych na wpływy antropogenne, tj. najczęściej dla głębokich wód podziemnych (…). Woda w Legnicy jest również pewna pod względem bakteriologicznym. Chlorowanie tej wody z pozostałością chloru wolnego poniżej 1,0 mg Cl2/1 służy jej dezynfekcji oraz zabezpiecza przed wtórnym skażeniem wody w sieci wodociągowej.” Jakość wody nie wzbudza żadnych zastrzeżeń i spełnia wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

 Zbiornik wodny

do góry