Fundusze Unijne
Strona główna/Komunikaty/Kolejna inwestycja na terenie oczyszczalni ścieków w (..)

Kolejna inwestycja na terenie oczyszczalni ścieków w Legnicy ukończona

25 Października 2023

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zakończyło realizację kolejnego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Legnicy. Za kwotę blisko 20 mln zł przebudowano część biologiczną oczyszczalni. Na ten cel Spółka pozyskała dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem inwestycji było utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych na poziomie zgodnym z wymogami wynikającymi z prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej oraz zapewnienie stabilnej i bezawaryjnej pracy oczyszczalni.

Inwestycja na terenie oczyszczalni ścieków obejmowała szereg prac. Zmodernizowano istniejące obiekty i instalacje, wśród których były m.in. komora rozdziału do osadników wtórnych i komora osadu recyrkulowanego. Rozbudowano system aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz sieci wewnętrznej.

Największy zakres prac dotyczył jednak budowy nowych obiektów i instalacji, w tym powstania trzeciego - a zarazem największego ze wszystkich - osadnika wtórnego o pojemności 10 tys. m3,  komór predenitryfikacji, instalacji do usuwania flotatu, układu pomiarowego przepływu ścieków oraz rozdzielnic niskiego napięcia. Wdrożenie procesu predenitryfikacji umożliwia głębsze i stabilniejsze usuwanie azotu, zapewniające pewność spełnienia wymogów wynikających z obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.

Ww. inwestycje stanowią kolejny etap modernizacji legnickiej oczyszczalni ścieków, która w ostatnich latach była gruntownie przebudowywana. Wcześniej zmodernizowano część gazowo-energetyczną, w tym instalację biogazu z wprowadzeniem kogeneracji, przebudowano część ściekową, stację odwadniania i zagęszczania oraz rozbudowano układ napowietrzania bloku biologicznego. Wybudowano również suszarnię osadów ściekowych. Obecnie oczyszczalnia spełnia wszystkie wymogi prawne w zakresie jakości odprowadzanych ścieków. Ponadto wdrożony program hermetyzacji obiektów spowodował zminimalizowanie oddziaływania zapachowego zakładu.

Wartość wszystkich prac inwestycyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w latach 2013-2023 wyniosła ponad 86 mln zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to blisko 36 mln zł.

do góry