Fundusze Unijne
Strona główna/Komunikaty/Obowiązek zabezpieczenia urządzeń i instalacji (..)

Obowiązek zabezpieczenia urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych przed zamarznięciem w sezonie zimowym

28 Listopada 2023

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna uprzejmie przypomina właścicielom, administratorom i zarządcom budynków z terenu miasta Legnicy oraz gmin korzystających z usług przedsiębiorstwa, o obowiązku zabezpieczenia urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych przed zamarznięciem w sezonie zimowym.

Jednocześnie LPWiK S.A. prosi o przestrzeganie zakazu składowania śniegu na wpustach ulicznych oraz na uzbrojeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Właściwe zabezpieczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zapewni ciągłość w dostawie wody i zapobiegnie zalewaniu obiektów ściekami.

Równocześnie zawiadamia się, że w okresie zimowym służby LPWiK S.A. będą dokonywały przeglądów eksploatacyjnych podejść wodomierzowych na wybranych obszarach miasta. Przeglądy te realizowane będą wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00, a obecności pracowników LPWiK S.A. będzie towarzyszył specjalnie oznakowany pojazd służbowy.

do góry