Fundusze Unijne
Strona główna/Komunikaty/Woda z LPWiK S.A. jest bezpieczna

Woda z LPWiK S.A. jest bezpieczna

29 Sierpnia 2023

Kwestie dotyczące wody pitnej i Legionelli

  • Picie zimnej wody z kranu jest bezpieczne. Nie można zarazić się przez spożywanie wody. Infekcja Legionellą następuje drogą oddechową poprzez wdychanie tzw. aerozolu, czyli zmieszania się drobinek wody z powietrzem, np. pod prysznicem, z klimatyzacji, kabin i wanien z hydromasażem
  • Legionella rozwija się tylko w ciepłej wodzie - 25-40 stopni C (źródło: GiS), dlatego szczególnie trzeba uważać na ujścia wody ciepłej, zwłaszcza takie, z których woda miesza się z powietrzem (np. prysznic, hydromasaż)
  • Wodociągi odpowiadają za jakość wody tylko do momentu dostarczenia do danego obiektu. I dobrą jakość takiej wody zapewniamy, bo do momentu odbioru wody przez instalacje wewnętrzne danego obiektu woda jest zdrowa, bezpieczna i przebadana.
  • Od przyłącza np. w budynku za jakość wody w instalacjach wewnętrznych (w budynkach - to jest w kranach, prysznicach, fontannach etc) odpowiadają administratorzy tych obiektów - zarówno za stan instalacji wody zimnej jak i ciepłej wewnątrz obiektu.
  • Wodociągi stosują wiele technologii zabezpieczania wody przed różnymi drobnoustrojami na podstawie ogólnych zasad. To także likwiduje możliwość, by nie tylko Legionella, ale i inne drobnoustroje w ogóle mogły pojawić się w sieci wodociągowej do momentu dostarczenia wody do budynku odbiorcy. A więc do chwili, gdy odpowiedzialność wodociągów za jakość wody się kończy (bo nie mamy już wpływu na tę jakość).
  • Wodociągi dostarczają wodę zimną i odpowiadają za jakość wody tylko do momentu dostarczenia do danego obiektu. I dobrą jakość takiej wody zapewniamy, bo do momentu odbioru wody przez instalacje wewnętrzne danego obiektu woda jest zdrowa, bezpieczna i przebadana.
  • Przepisy polskie i unijne nie przewidują badania przez przedsiębiorstwa wodociągowe wody w zakresie bakterii z rodzaju Legionella. Regulacje prawne te dostosowane są do stanu faktycznego, że bakteria ta może pojawić się tylko w wodzie ciepłej w instalacjach wewnątrz budynków, a więc poza siecią wodociągową danego przedsiębiorstwa wodociągowego, które ponadto dostarcza tylko wodę zimną.
do góry