Fundusze Unijne
Strona główna/Komunikaty/Nowe stawki opłat za wodę i ścieki zatwierdzone

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki zatwierdzone

26 Kwietnia 2021

W dniu 2 kwietnia br., niezależny organ regulacyjny - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica, na okres kolejnych trzech lat. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej PGW „Wody Polskie” w dniu 23.04.2021r., dlatego zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 1 maja 2021r.

W przeprowadzonym postępowaniu organ regulacyjny sprawdzał, czy koszty wyliczone przez LPWiK S.A. nie powodują nieuzasadnionego wzrostu cen dla odbiorców. W wyniku analizy zatwierdził nowe stawki biorąc pod uwagę, że przychody mają gwarantować ciągłość świadczenia usług oraz pokrywać koszty działalności operacyjnej w kolejnych trzech latach.

Należy tu zauważyć, że taryfa przygotowana przez LPWiK S.A., jest jedną z nielicznych na Dolnym Śląsku, która od razu uzyskała zatwierdzenie regulatora. Miało na to wpływ kilka czynników. Zarząd Spółki przy kalkulowaniu nowych stawek, jedynie w minimalnym, koniecznym zakresie uwzględnił wzrastające koszty działalności, w tym wzrastające ceny usług obcych, energii, paliw itp. Wzięto pod uwagę również niezbędne potrzeby inwestycyjne Spółki, pozwalające utrzymać wysoką jakość świadczonych usług, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przy sporządzaniu nowej taryfy, nie kalkulowano marży zysku, co przy konsekwentnej, wieloletniej polityce optymalizacji kosztów Spółki, pozwoliło utrzymać wzrost cen praktycznie na poziomie inflacji.

Od 1 maja br., zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem taryfowym, ceny wzrastają odpowiednio w pierwszym roku o 4,9% (do kwoty 12,41 zł brutto za 1 m3 wody i odprowadzonych ścieków), w drugim ceny wzrosną o 0,8%, a w trzecim o 0,6%.

LPWiK S.A. od lat dokonuje znaczących inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstwa, związaną z uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, przeznaczając na to środki własne oraz pozyskując fundusze z Unii Europejskiej. Sukcesywnie stare i wyeksploatowane urządzenia, wymieniane są na nowoczesne, bezawaryjne i energooszczędne,  co zmniejsza koszty ich eksploatacji. Wdrażane są również najnowsze narzędzia informatyczne. Dzięki temu Spółka gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, spełniając wszystkie wymagane prawem parametry w zakresie wody i ścieków.

do góry