Fundusze Unijne
Strona główna/Komunikaty/Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło audyt w Dziale (..)

Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło audyt w Dziale Laboratorium

21 Kwietnia 2021

Jest nam miło poinformować Państwa, iż w dniach 12-15.04.2021 r. Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło w Dziale Laboratorium audyt zewnętrzny dotyczący wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Dział Laboratorium w 2021r. zaplanował znaczne rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji. Audyt wypadł pozytywnie, nie stwierdzono niezgodności i nie zapisano żadnego spostrzeżenia. Oznacza to, że Polskie Centrum Akredytacji, potwierdza zgodność pracy laboratorium z wymaganiami wymienionej powyżej normy, tym samym zatwierdza posiadanie niezbędnych kompetencji technicznych pracowników, właściwego wyposażenia, odpowiednich warunków środowiskowych oraz sprawdzonych metod badawczych niezbędnych do tego, aby wykonywać wszystkie badania ujęte w zakresie akredytacji.

Aktualny zakres akredytacji rozszerzony o nowe metody, matryce i badane cechy ukaże się po otrzymaniu z PCA zatwierdzenia.

Laboratorium po raz pierwszy uzyskało akredytację w 2013 roku i corocznie pozytywnie przechodzi audyt zewnętrzny, wymaga to od całego zespołu Działu Laboratorium ogromnego zaangażowania i wkładu pracy, zarówno fizycznej jak i umysłowej, aby nadzorować dokumentację i doskonalić zapisy systemowe.

do góry