Fundusze Unijne

Komunikat

20 Stycznia 2021

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. przypomina właścicielom, administratorom oraz zarządcom budynków z terenu miasta Legnicy oraz gmin korzystających z usług przedsiębiorstwa, o obowiązku zabezpieczenia urządzeń oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu, przed zamarznięciem w sezonie zimowym.
    Jednocześnie LPWiK S.A. prosi o przestrzeganie zakazu składowania śniegu na wpustach ulicznych oraz na uzbrojeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Właściwe zabezpieczenie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zapewni ciągłość dostawy wody i odprowadzania ścieków.

do góry