Władze Spółki

1. Walne zgromadzenie stanowi Prezydent Miasta Legnicy.

2. Rada Nadzorcza w składzie:

  •     Jadwiga Zienkiewicz - Przewodnicząca
  •     Jerzy Chmielecki - Zastępca Przewodniczącej
  •     Władysława Rudewicz - Sekretarz   
  •     Bernard Kustosz - Członek   
  •     Stanisław Jasak - Członek
  •     Sylwester Kamosz - Członek


3. Zarząd (jednoosobowy):

  •     Zbigniew Mróz - Prezes Zarządu


4. Dyrektorzy Spółki:

  •     Halina Chrobak - Prokurent, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Handlowych, Główny Księgowy
  •     Marek Dziopa - Dyrektor ds. Eksploatacyjno - Technicznych 
powrót