Usługi labolatoryjne

CENNIK   ZA   USŁUGI   LABORATORYJNE

Lp.

Opis

J.m.

Cena  netto*

 

BADANIA MANUALNE LUB AUTOMATYCZNE

1.

 Arsen - test Merckoquant

zł/szt.

12,00

2.

 Amoniak z destylacją

zł/szt.

60,00

3.

 Amoniak bez destylacji

zł/szt.

20,00

4.

 Azotany

zł/szt.

20,00

5.

 Azotyny

zł/szt.

20,00

6.

 Azot ogólny z dest.

zł/szt.

80,00

7.

 Azot organiczny

zł/szt.

60,00

8.

 Barwa

zł/szt.

8,00

9.

 BZT5   z rozcieńczeniem

zł/szt.

60,00

10.

 ChZT

zł/szt.

60,00

11.

 Chlorki

zł/szt.

12,00

12.

 Chlor pozostały użyteczny

zł/szt.

20,00

13.

 Cyjanki -  test Merckoquant

zł/szt.

12,00

14.

Detergenty (Substancje powierzchniowo czynne anionowe)

zł/szt.

60,00

15.

 Dwutlenek węgla agresywny,

zł/szt.

40,00

16.

 Dwutlenek węgla wolny

zł/szt.

20,00

17.

 Fenole

zł/szt.

60,00

18.

 Fosfor ogólny

zł/szt.

80,00

19.

 Fosforany

zł/szt.

20,00

20.

 Indeks osadu czynnego

zł/szt.

40,00

21.

 Kwasowość

zł/szt.

12,00

22.

 Lotne kwasy tłuszczowe

zł/szt.

60,00

23.

 Mangan

zł/szt.

32,00

24.

 Magnez

zł/szt.

20,00

25.

 Mętność

zł/szt.

8,00

26.

  pH

zł/szt.

12,00

27.

 Przewodność elektryczna właściwa

zł/szt.

12,00

28.

 Siarczany

zł/szt.

60,00

29.

 Sucha pozostałość  (poz. po praż., strata przy praż.)

zł/szt.

40,00

30.

 Substancje rozpuszczone, mineralne, lotne

zł/szt.

40,00

31.

Sucha masa osadu ściekowego

zł/szt.

40,00

32.

 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

zł/szt.

80,00

33.

 Temperatura

zł/szt.

8,00

34.

Tlen rozpuszczony

zł/szt.

12,00

35.

 Twardość

zł/szt.

20,00

36.

 Utlenialność ( indeks nadmanganianowy )

zł/szt.

32,00

37.

 Wapń

zł/szt.

20,00

38.

 Wilgotność osadu czynnego

zł/szt.

40,00

39.

 Zapach

zł/szt.

8,00

40.

 Zagniwalność

zł/szt.

20,00

41.

 Zasadowość ogólna, mineralna

zł/szt.

12,00

42.

 Zawiesiny ogólne, mineralne, lotne

zł/szt.

40,00

43.

 Zawiesiny łatwoopadające w leju Imhoffa

zł/szt.

8,00

44.

 Żelazo

zł/szt.

32,00

 

BADANIE ZAWARTOŚCI  METALI CIĘŻKICH METODĄ ASA

1.

 Chrom ogólny, Cr+3, Cr+6

zł/szt.

60,00

2.

 Cynk

zł/szt.

60,00

3.

 Kadm

zł/szt.

60,00

4.

 Miedź

zł/szt.

60,00

5.

 Nikiel

zł/szt.

60,00

6.

 Ołów

zł/szt.

60,00

 

BADANIA METODĄ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ

1.

Pestycydy

zł/szt.

360,00

a)

 oznaczenie chromatograficzne

zł/szt.

120,00

b)

 chromatograficzna analiza identyfikacyjna

zł/szt.

240,00

2.

WWA

zł/szt.

360,00

a)

 oznaczenie chromatograficzne

zł/szt.

120,00

b)

 chromatograficzna analiza identyfikacyjna

zł/szt.

240,00

3.

 THM-y -  metodą chromatografii gazowej

zł/szt.

160,00

 

BADANIE MIKROSKOPOWE OSADU CZYNNEGO

1.

Analiza mikroskopowa osadu czynnego

zł/szt.

80,00

 

BADANIE BAKTERIOLOGICZNE WODY I ŚCIEKÓW

1.

 Oznaczenie bakterii grupy coli - metodą filtrów membranowych

zł/szt.

60,00

2.

 Całkowita analiza bakteriologiczna (ilość kolonii bakterii i bakterie grupy Coli, enterokoki)

zł/szt.

160,00

3.

 Oznaczenie paciorkowców  (enterokoki) - metodą filtrów membranowych

zł/szt.

60,00

4.

 Oznaczenie ogólnej liczby bakterii na agarze w 36ºC/24h

zł/szt.

40,00

5.

 Oznaczenie ogólnej liczby bakterii na agarze w  22 ºC/72h

zł/szt.

40,00

6.

 Oznaczenie Clostridium perfringens- metodą filtrów membranowych

zł/szt.

60,00

7.

 Oznaczenie Escherichia coli - metodą filtrów membranowych

zł/szt.

80,00

 

BADANIE  BIOGAZU

1.

 Siarkowodór

zł/szt.

40,00

 

POBÓR PRÓB DO ANALIZ

1.

Pobór prób do analiz - Fizykochemicznych

zł/szt.

20,00

2.

Pobór prób do analiz - Bakteriologicznych

zł/szt.

20,00

3.

Pobór prób do analiz - Hydrobiologicznych

zł/szt.

20,00

 

TRANSPORT  próbek i aparatury:

1.

Transport próbek i aparatury wg cennika nr 23/11/05 - Do 20 km

zł/usługę

47,00

2.

Transport próbek i aparatury wg cennika nr 23/11/05 - Za każde następne rozpoczęte 20 km

zł/usługę

47,00

 

Obliczenie wyników oraz sporządzenie sprawozdania z wykonanych analiz

zł/szt.

40,00

Sporządzenie sprawozdania z analiz bakteriologicznych -  wydanie orzeczenia do badań ścieków

zł/szt.

20,00

*Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

powrót