Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap III

unijne_bez_l.jpg

Naprawa kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej miasta Legnicy

Wartość zadania: 1.233.178,00 zł

Wykonawca: "TECH-KAN" Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji Adam Wojciechowski, 55-200 Oława.

Termin zakończenia prac: maj 2019r.

Modernizacja ujęcia wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania wody

Wartość zadania: 1.967.000,00 zł netto

Wykonawca: Envirotech Sp. z o.o., 60-845 Poznań

Termin zakończenia prac: 30.06.2019r.

Rozbudowa systemu GIS o dostęp mobilny

Wartość zadania: 352.000,00 zł netto

Wykonawca: KartGIS Sp. z o.o., 02-001 Warszawa

Planowany termin budowy: 30.11.2018r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrówki od ul. Kraka do al. Piłsudskiego

Wartość zadania: 311.000,00 zł netto

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SITKOWSKI" Piotr Sitkowski, 59-220 Legnica

Termin budowy: marzec-lipiec 2018r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Masarskiej do kolektora K-1 w ul. Ścinawskiej

Wartość zadania: 730.576,90 zł netto.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o., 59-440 Jawor.

Termin zakończenia prac: 30.06.2017r.

Zakup pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanałów

Wartość: 1.140.000,00 zł zł netto

Dostawca: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o., 25-145 Kielce.

Termin dostawy: listopad 2016r.

Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej w ul. Wrocławskiej

Wartość zadania: 413.094,42 zł netto

Wykonawca: Konsorcjum firm: Firma Drogowo-Inżynieryjna "STOP" Sp. z o.o., 59-220 Legnica oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SITKOWSKI" Piotr Sitkowski, 59-220 Legnica.

Termin budowy: czerwiec 2017 - czerwiec 2018r.

Inżynier Kontraktu

Wartość usługi: 159.464,00 zł netto.

Wykonawca usługi: Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, 54-129 Wrocław.

Kontrakt na lata: 2017-2021.

powrót