Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica

 

Modernizacja Zakładu Produkcji Wody (zakończono)

Wartość zadania: 20.170.000,00 zł netto

Wykonawca: P.T.H.U. Hydro-Marko Maria Pluta (lider konsorcjum), ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin, HYDRO-MARKO sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin oraz Pomp 4 Eko sp. z o.o., ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa.

Lata budowy: 2014-2015

Budowa suszarni osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków (zakończono)

Wartość zadania: 13.968.914,60 zł netto

Wykonawca: AWBUD S.A., Fugasówka, ul. Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec

Lata budowy: 2014-2015

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej (zakończono)

Wartość zadania: 1.794.513,74 zł netto

Wykonawca: Instal Perfekt Paweł Kaczmarek, ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno

Lata budowy: 2014-2015

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej (zakończono)

Wartość zadania: 697.493,63 zł netto

Wykonawcy: - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MONTIBUD sp.j. ul. Wrocławska 213a, 59-220 Legnica;
- SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa;
- INOXTRADING Grzegorz Litwiński, al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław.

Lata budowy: 2014 - 2015

Modernizacja części gazowo-energetycznej w Oczyszczalni Ścieków (zakończono)

Wartość zadania: 10.689.500,00 zł netto

Wykonawca: Envirotech sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań

Lata budowy: 2011-2013

Inżynier Kontraktu

Wartość usługi: 287.600,00 zł netto.

Wykonawca usługi: Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław, Biuro Inwestorskie Sp. z o. o., ul. Idzikowskiego 32a/4, 54-129 Wrocław.

Kontrakt na lata: 2014-2016.

powrót