Polityka prywatności

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. SERWIS www.lpwiksa.pl

 

1. Postanowienia ogólne

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., zwane dalej LPWiK S.A., prowadzi i administruje serwisem internetowym dostępnym pod adresem www.lpwiksa.pl, zwanym dalej „Serwisem”.

Serwis udostępniony jest osobom z niego korzystającym, zwanym dalej „Użytkownikami Serwisu”.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

                - poprzez dobrowolne wprowadzanie danych w formularzu kontaktowym

                - poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka)

 

2. Informacje związane z formularzem kontaktowym

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub kontaktu informacyjnego.

 

3. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator aplikacji www.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

4. Logi serwera www

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół DNS,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zebrane logi są przechowywane przez określony czas  – 12 miesięcy i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

 

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W LPWiK S.A.

 

1. INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

LPWiK S.A. zapewnia, że bezpieczeństwo Państwa danych osobowych to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy, dlatego wprowadziliśmy zmiany w zakresie procedur oraz systemów informatycznych dostosowując tym samym LPWiK S.A. do wymogów nakładanych przez RODO.

Jako organizacja:

 • Przeprowadziliśmy audyt oraz inwentaryzację naszych zasobów i procesów
 • Poprawiliśmy stosowane zabezpieczenia fizyczne i informatyczne
 • Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Dostosowaliśmy i poprawiliśmy procedury dotyczące Ochrony Danych Osobowych
 • Wprowadziliśmy dodatkowe, cykliczne szkolenia pracowników w celu podnoszenia świadomości i uzupełniania wiedzy  z zakresu ochrony danych osobowych

W związku z zadaniami, które nakłada RODO, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

 

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej LPWiK S.A.), ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica;

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest powołany w LPWiK S.A. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Karolina Filipek, adres korespondencyjny: ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica, adres e-mail: iodo@lpwiksa.pl

 

3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ LPWiK S.A. PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Państwem, a LPWiK S.A.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest w szczególności:

 • zawarcie i realizacja umowy,
 • świadczenie usług (np. wynajem sprzętu, wykonanie robót i badań laboratoryjnych)
 • przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • dochodzenie roszczeń,
 • zapewnienie komunikacji,
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji,
 • w celach analitycznych i statystycznych

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

 • zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Państwem a LPWiK S.A., jak też konieczność podjęcia takich działań na Państwa żądanie celem zawarcia takiej umowy.
 • z uwagi na charakter działalności LPWiK S.A., również realizacja obowiązków LPWiK S.A. wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

- obsługi Państwa zgłoszeń (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji), z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami;

- analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. lpwiksa.pl oraz bip.lpwiksa.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych poprzez cookies Google Analytics.

 

4. KOMU LPWiK S.A. PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom dostarczającym obsługę prawną, w momencie dochodzenia roszczeń;
 • podmiotom archiwizującym i niszczącym dokumenty oraz dane;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

5. CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

6. CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

 

7. CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji czy też obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych czyli LPWiK S.A..

 

powrót