Modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej

unijne_bez_l.jpg

belka_oczyszczalnia.jpg

podpisanie_umowy_envirotech.jpgUmowę na zadanie "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej" podpisano z firmą Envirotech sp. z o.o. z Poznania.

Wartość zadania wynosi 16.688.737,68 zł netto. Prace rozpoczęły się w IV kwartale 2017 roku, a zakończyły w listopadzie 2019 roku.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. LPWiK S.A. pozyskało na projekt również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach inwestycji zrealizowano

budowę:
• punktu przyjmowania wozów specjalistycznych i separacji piasku, w skład którego wchodzą : hala separatora z płuczką piasku, komora żelbetowa z urządzeniami do ewakuacji i podczyszczania osadów dowożonych, stanowiska do mycia pojazdów specjalistycznych, separator substancji ropopochodnych
• dwóch biofiltrów
• pompowni flotatu z osadników wstępnych
• rurociągów technologicznych i miedzyobiektowych oraz sieci kablowych energetycznych, sterowniczych, sygnalizacyjnych itp.

przebudowę:
• istniejących obiektów technologicznych ( konstrukcja, hermetyzacja, zmiana funkcji) tj:
- studni rozdziału,
- budynku krat i pompowni
- piaskownika podłużnego
- osadnika wstępnego nr 1 i nr 2 (dostosowanie do pełnienia również funkcji zbiornika retencyjnego
- komory rozdziału wraz z kanałami dopływowymi i odpływowymi
- kompresowni i wentylatorni
• istniejącego kanału odpływowego i dopływowego do osadnika nr 1
• przebudowę osadnika wtórnego
• istniejących podjazdów, ciągów pieszych, sieci kolidujących z nowoprojektowana infrastrukturą.
W ramach robót związanych z przebudową istniejących obiektów przewiduje się wymianę starych, zużytych  technicznie urządzeń technologicznych  jak:  agregaty pompowe, zastawki, zgarniacze, na nowe o wyższej sprawności z parametrami dostosowanymi do nowych rozwiązań.

Galeria Zdjęć 
powrót