Modernizacja części gazowo-energetycznej w Oczyszczalni Ścieków (zakończono)

Prace przy modernizacji części gazowo-energetycznej wykonała firma Envirotech sp. z o.o. Wartość zadania wyniosła 10.689.500,00 zł netto. Zadanie realizowane było w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zadanie dofinansowano również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie zrealizowane zostało w 2013 roku.

Prace objęły:

- modernizację zagęszczaczy grawitacyjnych;
- budowę zbiornika osadu zmieszanego zagęszczonego;
- wymianę istniejących wymenników ciepła;
- przebudowę węzła pompowni II stopnia;
- przebudowę pompowni CO i CT wraz z całym układem CO;
- instalację dezintegracji osadu;
- przebudowę komór fermentacyjnych;
- instalację biogazu;
- instalację agregatów kogeneracyjnychl;
- instalację układu elektrycznego i AKPiA

W ramach zadania przeprowadzono między innymi modernizację instalacji biogazu oraz wprowadzono nowy proces tj. pozyskanie energii elektrycznej i cieplnej poprzez spalanie w agregatach kogeneracyjnych biogazu wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków. Bardzo istotnym elementem realizowanego zadania jest hermetyzacja otwartych obiektów stanowiących istotne źródło substancji złowonnych. Powietrze z tych obiektów ujmowane jest systemem wentylatorów i oczyszczane w biofiltrze.

Galeria Zdjęć 
Załączniki 
powrót