Fundusze Unijne
Strona główna/Dla Klienta/Strefa Klienta/Krok po kroku jak załatwić sprawę/Zawieranie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie (..)

Zawieranie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Schemat postępowania w przypadku zawierania umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków gdy nieruchomość jest już podłączona do sieci wod.-kan.

  • Klient składa w siedzibie Spółki lub przesyła w wersji papierowej lub elektronicznej na adres wypełniony wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków wraz z wymaganymi dokumentami.
  • Po złożeniu wniosku przez klienta jest on rejestrowany a następnie przetwarzany przez Biuro Obsługi Klienta LPWiK S.A.
  • Kolejno wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostaje poddany weryfikacji. W przypadku braku wymaganych dokumentów klient może zostać powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o potrzebie ich uzupełnienia. Po uzupełnieniu dokumentów przygotowywana jest umowa dla klienta.
  • Na podstawie zgromadzonych dokumentów LPWiK S.A. w Legnicy sporządza dwa egzemplarze umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, które należy podpisać osobiście w Biurze Obsługi Klienta. Istnieje również możliwość dostarczenia umowy pocztą lub przez naszego pracownika.
  • Po podpisaniu umowy LPWiK S.A. rozpoczyna rozliczanie klienta zgodnie z jej treścią.
do góry