Fundusze Unijne

Dzierżawa stojaka hydrantowego

Schemat postępowania w przypadku zawierania umowy o dzierżawę stojaka hydrantowego oraz pobór wody

  • Klient składa wniosek o zawarcie umowy na dzierżawę stojaka hydrantowego oraz pobór wody osobiście w Biurze Obsługi Klienta, listownie na adres LPWiK S.A. lub pocztą elektroniczną w postaci skanów na adres e-mail:
  • Po złożeniu wniosku przez klienta jest on rejestrowany oraz poddany weryfikacji przez BOK LPWiK S.A. W przypadku braków formalnych klient może zostać powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o potrzebie ich uzupełnienia. Po uzupełnieniu braków realizowany jest kolejny etap.
  • Na podstawie zgromadzonych dokumentów LPWiK S.A. w Legnicy sporządza dwa egzemplarze umowy o dzierżawę stojaka hydrantowego oraz pobór wody wraz z załącznikami, które należy podpisać osobiście w Biurze Obsługi Klienta (I pietro). Istnieje również możliwość dostarczenia umowy pocztą.
  • Po podpisaniu umowy LPWiK S.A. dostarczy i zamontuje stojak hydrantowy. Od tej chwili klient może pobierać wodę z hydrantu.
do góry