Fundusze Unijne
Strona główna/Dla Klienta/Toaleta to nie miejsce dla śmieci

Toaleta to nie miejsce dla śmieci

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważnym zagadnieniem jest ochrona środowiska oraz dostęp do czystej wody. Jednym ze sposobów w jaki każdy z nas może przyczynić się do polepszenia jakości otaczających nas wód jest nie traktowanie toalety jako miejsca dla śmieci.

Sieć kanalizacyjna przystosowana jest do tego aby płynęły nią produkty bytowe człowieka oraz papier toaletowy, nie śmieci. Pracownicy Zakładu Oczyszczania Ścieków codziennie znajdują w dopływających nieczystościach: patyczki do czyszczenia uszu, resztki jedzenia, waciki, chusteczki higieniczne itp. Takich rzeczy bezwzględnie nie należy wrzucać do sedesu. Mogą one spowodować zatkanie się rur czyli zator. Do zatoru może dojść jeszcze na odcinku kanalizacji wewnątrz budynku, powoduje on wtedy podnoszenie się poziomu wody w sedesie. Jeśli zator dotrze do oczyszczalni ścieków  to może on spowodować awarię pomp. Wyrzucanie resztek jedzenia do kanalizacji może przyczynić się również do powiększenia się populacji szczurów mieszkających w kanałach, a te nie rzadko są nosicielami groźnych dla ludzi chorób.

Materiałami których również nie należy wrzucać do kanalizacji są m.in. tłuszcze, oleje, farby oraz lekarstwa. Substancje te albo tężeją w rurach powodując pogorszenie ich drożności albo poprzez zawarte w nich związki chemiczne utrudniają proces oczyszczania ścieków.

Stosując się do tych zasad ograniczymy liczbę awarii, a to przełoży się na poprawę stanu środowiska i pozwoli zaoszczędzić środki, które będzie można wydać na inne cele.

do góry