Fundusze Unijne

Rachunki na czas

Wszystkie przelewy dokonywane tą drogą realizowane są poprzez ogólnopolski elektroniczny system rozliczeń międzybankowych, co wyklucza opóźnienia i błędy, jakie mogą wystąpić przy ręcznym wypełnianiu formularzy przelewu. Jeśli nie masz na koncie wystarczającej ilości środków do opłacenia wystawionej przez nas faktury, pobranie należności zostanie jednokrotnie ponowione. Jeśli ponownie na koncie nie będzie wymaganej kwoty, fakturę będziesz musiał opłacić we własnym zakresie gotówką lub przelewem na wskazany numer konta

do góry