Fundusze Unijne

Usługa Polecenie Zapłaty

  • Wypełnij deklarację „Zgodna na obciążanie rachunku” w dwóch egzemplarzach podając w nim swoje dane, identyfikator płatności oraz numer rachunku bankowego, z którego będą pobierane płatności. Jeden z nich zostaje w LPWiK S.A., natomiast drugi przesyłany jest przez naszą firmę do banku. Deklaracja jest dostępna również w Biurze Obsługi Klienta.
  • Podpisz dwa egzemplarze deklaracji. Podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym przez Klienta w banku. Pozwoli to uniknąć ryzyka odrzucenia zgody przez Państwa bank z powodu braku możliwości identyfikacji podpisu.
  • Wypełnione i podpisane egzemplarze deklaracji należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać na adres: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica. Usługa będzie aktywna w możliwie najkrótszym terminie od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza.
  • Od chwili zaakceptowania zgody przez bank klienta wszystkie kolejne płatności wynikające z rachunków za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków będą realizowane w drodze Polecenia zapłaty (koszt za każde pojedyncze Polecenie Zapłaty wynikać będzie z cennika obowiązującego w banku klienta). LPWiK S.A. nie pobiera żadnych opłat od Klienta, który zdecyduje się na uruchomienie Polecenia Zapłaty.
  • W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi, w tym celu wypełnij formularz Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku i dostarcz do Biura Obsługi Klienta lub prześlij na adres: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica.
do góry