Fundusze Unijne

Woda bezpowrotnie zużyta

Schemat postępowania podczas wnioskowania o rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej

  • Klient składa w siedzibie Spółki lub przesyła w wersji papierowej lub elektronicznej na adres  wypełniony Wniosek o rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej (WBZ)
  • Klient zapoznaje się z „Zasady wykonania instalacji oraz rozliczania wody bezpowrotnie zużytej” dostępnymi na naszej stronie internetowej w zakładce Strefa Klienta / formularze i wnioski do pobrania / woda bezpowrotnie zużyta lub w formie papierowej w BOK
  • Klinet wykonuje instalację wody bezpowrotnie zużytej w oparciu o zawarte ww. dokumencie warunki techniczne oraz korzystając z przykładowych instalacji wody bezpowrotnie zużytej.
  • Po wykonaniu instalacji Klient dokonuje zgłoszenia w formie elektronicznej na adres  lub osobiście do BOK. Do zgłoszenia należy dołączyć co najmniej 2 zdjęcia wykonanej instalacji, które powinny zawierać: ogólny widok zestawu wodomierza oraz całościowy przebieg instalacji WBZ lub szkic instalacji na bazie przekroju przyziemia
  • Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Działu Technicznego analizuje poprawność wykonania instalacji, a w przypadku konieczności jej poprawienia powiadomi Klienta o stwierdzonych niezgodnościach informując co należy dosłać lub przerobić w poszczególnych elementach instalacji.
  • Po uzyskaniu pozytywnej opinii poprawności wykonania instalacji, pracownik BOK przygotuje wymagane dokumenty i skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia sposobu i terminu ich podpisania.
  • Klient podpisuje wymagane dokumenty. Pracownicy Działu Handlowego dokonują odbioru wykonanej instalacji oraz plombują wodomierz.
do góry