Fundusze Unijne

Indywidualne rozliczanie lokali mieszkalnych

Schemat postępowania podczas wnioskowania Schemat postępowania podczas wnioskowania o indywidualne rozliczanie lokali mieszkalnych

  • Właściciel lub Zarządca budynku wielolokalowego zapoznaje się z Zasadami wykonania instalacji oraz rozliczania lokali w budynkach wielolokalowych dostępnymi na naszej stronie internetowej w zakładce Strefa Klienta /formularze i wnioski do pobrania /indywidualne rozliczanie lokali mieszkalnych lub w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta.
  • Właściciel lub Zarządca budynku wielolokalowego wykonuje instalację w budynku wielolokalowym w oparciu o zawarte w ww. dokumencie wskazówki techniczne oraz korzystając z instalacji poglądowych.
  • Właściciel lub Zarządca budynku wielolokalowego składa w siedzibie Spółki lub przesyła w wersji papierowej lub elektronicznej na adres  wypełniony:
  • Po złożeniu wniosku przez Klienta jest on rejestrowany a następnie przetwarzany przez Biuro Obsługi Klienta LPWiK S.A. Kolejno wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostaje poddany weryfikacji. W przypadku braku wymaganych dokumentów Klient może zostać powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o potrzebie ich uzupełnienia. Po uzupełnieniu dokumentów przygotowywana jest umowa dla Klienta, którą należy podpisać osobiście w Biurze Obsługi Klienta. Istnieje również możliwość dostarczenia umowy pocztą lub przez naszego pracownika.
  • Po podpisaniu umowy przez Klineta pracownicy Działu Handlowego dokonują odbioru i oceny wykonanej instalacji zgodnie z przedłożonym szkicem oraz zasadami wykonania instalacji oraz rozliczania lokali w budynkach wielolokalowych. W przypadku braku uwag plombują wodomierz. Rozpoczyna się rozliczanie Klienta zgodnie z treścią podpisanej umowy. 

 

do góry