Inżynier Kontraktu

unijne_bez_l.jpg

inzynieriii.jpg

Inżynier Kontraktu pełni funkcję na inwestycji w latach 2017-2021. Umowę podpisano z firmą Biuro Inwestorskie Janusza Rybka z Wrocławia, która wygrała przetarg. Umowa podpisana została na kwotę 159.464,00 zł netto.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap III". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dane kontaktowe wykonawcy: ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław. Adres e-mail: lpwik@biuroinwestorskie.pl

powrót