Inżynier Kontraktu

unijne_bez_l.jpg

belka_inzynier_kontraktu_00.jpg

umowa_inzynier_kontraktu1.jpgInżynier Kontraktu pełni funkcję na inwestycji w latach 2016-2020. Umowę podpisano z konsorcjum firm Biuro Inwestorskie Janusza Rybka i Biuro Inwestorskie Sp. z o.o. z Wrocławia, które wygrało przetarg. Umowa podpisana została na kwotę 348.000,00 zł netto.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap II". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. LPWiK S.A. pozyskało na projekt również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dane kontaktowe wykonawcy: ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław. Adres e-mail: lpwik@biuroinwestorskie.pl

 

 

powrót