Inżynier Kontraktu

Inżynier Kontraktu pełni funkcję na inwetycji w latach 2014-2016. Umowę podpisano z konsorcjum firm Biuro Inwestorskie Janusza Rybka i Biuro Inwestorskie Sp. z o.o., które wygrało przetarg. Kwota za którą zdecydowało się pełnić funkcję Inyżniera Kontraktu to 287.600,00 zł netto.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Załączniki 
powrót