Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacyjnej z systemem odzysku wody

Usługi w zakresie specjalistycznego  czyszczenia sieci kanalizacyjnej , z użyciem samochodu z systemem odzysku wody.

ZALETY:

  • Obrotowe, teleskopowe ramię, jednocześnie obsługujące wąż wysokiego ciśnienia oraz wąż ssawny, umożliwia  zasięg  do 3,5 m od osi samochodu.
  • Długi wąż ciśnieniowy, umożliwia czyszczenie przewodów kanalizacyjnych do 160 m.
  • Zastosowanie systemu odzysku wody (recykling) -  eliminuje potrzebę zjeżdżania z miejsca pracy w celu uzupełniania wody, co skraca czas wykonania usługi.
  • Duża wydajność pompy ciśnieniowej – 356 l/min przy 205 bar, pompa ssąca – 2500 m3/h, umożliwia czyszczenie przewodów kanalizacyjnych o dużych średnicach, do 1,2 m.
  • Możliwość  ssania osadów z głębokości do 12 m.

WYMAGANIA:

  • Dojazd  do każdej studni.
  • Średnica studni –  minimum   600 mm .
  • Udostępnienie punktu poboru wody (hydrant).
  • Wyznaczenie miejsca zrzutu osadów zgromadzonych podczas procesu czyszczenia.

powrót