Diagnostyka Sieci Wodociagowej i Kanalizacyjnej

System urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem, zabudowany na samochodzie specjalistycznym brygady operatorów, pozwala na wykonanie diagnostyki sieci wodno – kanalizacyjnej w zakresie:

  1. wyszukiwania wycieków wody w zadanym obszarze sieci wodociągowej lub na wyznaczonym odcinku przewodu wodociągowego,
  2. lokalizacji miejsca uszkodzenia przewodu wodociągowego,
  3. trasowania przebiegu uzbrojenia podziemnego,
  4. inspekcji telewizyjnej kanałów małych średnic (50 – 200 mm),
  5. pomiaru przepływu ścieków w kanalizacji,
  6. pomiaru stężenia siarkowodoru w studniach kanalizacyjnych.

medium_diag1.jpgmedium_diag2.jpg

medium_diag3.jpg

 

powrót