Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej

unijne_bez_l.jpg

belka_monitoring.jpg

podp_monit2.jpgUmowę na zadanie "Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej" podpisano z firmą Grundfos Pompy Sp. z o.o. z Baranowa.

Wartość zadania wyniosła 2.310.579,00 zł netto. Prace ruszyły w II kwartale 2017 roku a zakończyły w IV kwartale 2019 roku.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. LPWiK S.A. pozyskało na projekt również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie Legnicy zrealizowano:
· budowę systemu monitoringu w celu stałego nadzoru określonych parametrów pracy sieci wodociągowej oraz bilansowania potrzeb wodnych z uwagi na minimalizację strat wody w sieci,
· budowę modelu hydraulicznego sieci wodociągowej w celu analizy bieżących i prognozowanych warunków pracy elementów składowych systemu dystrybucji wody,
· budowę systemu SCADA w celu gromadzenia, przetwarzania i archiwizowania danych pochodzących z systemu monitoringu, bilingu oraz modelu hydraulicznego,
· wizualizację obiektów i parametrów systemu wodociągowego w celu wspomagania procesu decyzyjnego w ramach wydzielonych warstw systemu klasy GIS,
· wdrożenie technik DA (Data Mining) do przetwarzania baz danych z monitoringu wodociągu.

 

Galeria Zdjęć 
powrót