Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej

ciag-unijny-nowy-z-lpwik.png

belka_monitoring.jpg

podp_monit2.jpgUmowę na zadanie "Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej" podpisano z firmą Grundfos Pompy Sp. z o.o. z Baranowa.

Wartość zadania wynosi 2.310.579,00 zł netto. Prace ruszyły w II kwartale 2017 roku, a planowany termin zakończenia robót to listopad 2018 roku.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. LPWiK S.A. pozyskało na projekt również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie Legnicy przewiduje się:
· budowę systemu monitoringu w celu stałego nadzoru określonych parametrów pracy sieci wodociągowej oraz bilansowania potrzeb wodnych z uwagi na minimalizację strat wody w sieci,
· budowę modelu hydraulicznego sieci wodociągowej w celu analizy bieżących i prognozowanych warunków pracy elementów składowych systemu dystrybucji wody,
· budowę systemu SCADA w celu gromadzenia, przetwarzania i archiwizowania danych pochodzących z systemu monitoringu, bilingu oraz modelu hydraulicznego,
· wizualizację obiektów i parametrów systemu wodociągowego w celu wspomagania procesu decyzyjnego w ramach wydzielonych warstw systemu klasy GIS,
· wdrożenie technik DA (Data Mining) do przetwarzania baz danych z monitoringu wodociągu.

ZREALIZOWANO:
- Badanie jakości sygnału GSM/GPRS w planowanych miejscach
- Projekt funkcjonalny systemu zarządzania siecią wodociągową
- Przeprowadzono kampanię sprawdzającej stan otwarcia zasuw
- Opracowano bazę danych rozbiorów bazowych
- Zabudowano nowe punkty pomiaru ciśnienia
- Zabudowano moduły telemetryczne dla punktów pomiarów

W TRAKCIE REALIZACJI:
- Trwają prace projektowe - fotowoltaika
- Tworzą się bazy zmiennych - oprogramowanie SCADA

Galeria Zdjęć 
powrót