Budowa suszarni osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków (zakończono)


suszarnia_wrz215.jpg


Suszarnia ma powstać w latach 2014-2015.

Umowę na prace przy budowie suszarni osadów ściekowych podpisano z firmą AWBUD S.A. Wartość zadania wynosi 13.968.914,60 zł netto. Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zadanie dofinansowano (w formie pożyczki) również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa suszarni osadów ściekowych realizowana była zgodnie z procedurami Żółtego FIDIC "Zaprojektuj i wybuduj".

Prace przy zadaniu zakończyły się w październiku 2015 roku.

W ramach prac zrealizowano:

- wykonano projekt instalacji do suszenia osadów;
- wykonano instalację suszenia osadów w tym m.in. następujących urządzeń: instalacji do suszenia osadów; zbiornika do magazynowania osadu odwodnionego; instalacji do wytwarzania ciepła procesowego z biogazu; zbiornika osadu wysuszonego z systemu załadunku.

Galeria Zdjęć 
powrót