Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Masarskiej do kolektora K-1 w ul. Ścinawskiej

unijne_bez_l.jpg

scinawska.jpg

Umowę na prace budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Masarskiej do kolektora K-1  w ul. Ścinawskiej" podpisano z firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o. z Jawora.

Wartość zadania wynosi 730.576,90 zł netto. Zadanie zakończono 30.06.2017r.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Powstał układ, który pozwala na odprowadzenie ścieków z pompowni przez istniejący kolektor zlokalizowany w ul. Masarskiej i nowy odcinek sieci do kolektora K1 w ul. Ścinawskiej.
Zestawienie parametrów sieci:
• Sieć kanalizacji sanitarnej Dn 800 – długość sieci L= 168,4 mb;
• Sieć kanalizacji sanitarnej Dn 500 – długość sieci L= 15,6 mb;
• Studnie rewizyjne technologicznie dostosowane do typu wybranych rur – 3 kpl.
• Komora połączeniowa betonowa monolityczna wg wykonania indywidualanego – pkl. 1.

powrót