Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej (zakończono)

Zadanie zrealizowano w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zadanie dofinansowano (w formie pożyczki) również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie zrealizowała firma Instal Perfekt Paweł Kaczmarek z Leszna.

W ramach prac zrealizowano:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - długość 1516 m;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - długość 1150 m;
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej - długość 294 m;
- budowę studzienek kanalizacyjnych - 43 szt.
- budowę przepompowni ścieków;
- budowę studzienki osadnikowej z kręgów betonowych.

Galeria Zdjęć 
powrót