Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej (zakończono)


KANALIZACJA W UL. JAWORZYŃSKIEJ (OD ŚRODKA)

Zadanie zrealizowano w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zadanie dofinansowano (w formie pożyczki) również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie realizowały: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MONTIBUD sp.j. 59-220 Legnica; SKANSKA S.A., 01-518 Warszawa; INOXTRADING Grzegorz Litwiński, 50-541 Wrocław.

W ramach prac zrealizowano:

- budowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur kamionkowych - długość 557 mb;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej z rur PE100 - długość 435 mb;
- budowę pompowni ścieków o wydajności 4l/s;
- instalację kabla elektroenergetycznego niskiego napięcia - długość 165 mb;
- budowę zjazdu z ul. Jaworzyńskiej umożliwiającego obsługę powstałych urządzeń - z kostki betonowej o grubości 8 cm;
- zabudowę studni kanalizacyjnych.

ZDJĘCIE: Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej.

Galeria Zdjęć 
powrót